Tỷ lệ tử vong do tự tử và những nỗ lực ở trẻ vị thành niên

Tỷ lệ tử vong do tự tử và những nỗ lực ở trẻ vị thành niên

Auvelity cải thiện chức năng nhận thức, thể chất ở bệnh nhân MDD

Auvelity cải thiện chức năng nhận thức, thể chất ở bệnh nhân MDD

AADHD thường gặp ở bệnh nhân trầm cảm nặng, rối loạn lưỡng cực

AADHD thường gặp ở bệnh nhân trầm cảm nặng, rối loạn lưỡng cực

Hệ vi sinh vật đường ruột, tương quan MicroRNA trong phân ở bệnh nhân MDD

Hệ vi sinh vật đường ruột, tương quan MicroRNA trong phân ở bệnh nhân MDD

Xác định sớm, can thiệp lâm sàng quan trọng đối với MDD

Xác định sớm, can thiệp lâm sàng quan trọng đối với MDD

Quy trình phẫu thuật mới cho MDD, OCD kháng điều trị

Quy trình phẫu thuật mới cho MDD, OCD kháng điều trị

Hướng dẫn lâm sàng được cập nhật cho giai đoạn cấp tính MDD

Hướng dẫn lâm sàng được cập nhật cho giai đoạn cấp tính MDD

Tiếp xúc với ô nhiễm không khí trong thời gian dài và nguy cơ trầm cảm, lo âu

Tiếp xúc với ô nhiễm không khí trong thời gian dài và nguy cơ trầm cảm, lo âu

Tiền sử gia đình và nguy cơ trầm cảm nghiêm trọng cao hơn

Tiền sử gia đình và nguy cơ trầm cảm nghiêm trọng cao hơn

Tương quan mức độ Interleukin-8 và chức năng nhận thức trong MDD

Tương quan mức độ Interleukin-8 và chức năng nhận thức trong MDD

Đánh giá những thay đổi về chất xám ở thanh thiếu niên mắc MDD, Rối loạn lưỡng cực

Đánh giá những thay đổi về chất xám ở thanh thiếu niên mắc MDD, Rối loạn lưỡng cực

Ảnh hưởng của tuổi bệnh nhân trong đáp ứng điều trị MDD

Ảnh hưởng của tuổi bệnh nhân trong đáp ứng điều trị MDD

Suy giảm nhận thức thần kinh và vai trò trong nhập viện tâm thần

Suy giảm nhận thức thần kinh và vai trò trong nhập viện tâm thần

Mối tương quan giữa MDD, sự gián đoạn trong hệ vi sinh vật đường ruột

Mối tương quan giữa MDD, sự gián đoạn trong hệ vi sinh vật đường ruột

Các yếu tố dự đoán phản ứng của bệnh nhân đối với điều trị MDD

Các yếu tố dự đoán phản ứng của bệnh nhân đối với điều trị MDD

Tác động của chỉ số BMI tăng cao đối với kết quả lâm sàng MDD

Tác động của chỉ số BMI tăng cao đối với kết quả lâm sàng MDD

Trị liệu hành vi nhận thức trực tuyến hiệu quả

Trị liệu hành vi nhận thức trực tuyến hiệu quả

Tỷ lệ mắc bệnh mỡ máu cao, các yếu tố nguy cơ liên quan ở bệnh nhân MDD

Tỷ lệ mắc bệnh mỡ máu cao, các yếu tố nguy cơ liên quan ở bệnh nhân MDD