Xem điều gì làm cho 10 thành phố này trở nên lành mạnh nhất ở Mỹ — và cách bạn có thể tái tạo nó mọi lúc mọi nơi

Các thành phố lành mạnh nhất ở Mỹ có rất nhiều điểm chung - từ thực phẩm đến giá cả sinh hoạt. Bạn có sống trong một thành phố lành mạnh không? Tìm hiểu ở đây.