Các loại thuốc tốt nhất cho dị ứng cho vật nuôi là gì?

Ngay sau khi đưa người bạn lông lá về nhà, bạn bị ngứa và hắt hơi. May mắn thay, có thuốc dị ứng vật nuôi để giảm bớt các triệu chứng.