‘Con mồi’: Nơi Tìm Medkits

Thế giới của Con mồi đặc biệt nguy hiểm, vì vậy bạn sẽ muốn mang theo một số thuốc hỗ trợ bên mình. Đây là nơi để tìm chúng khi bạn ra ngoài khám phá.