Nghiên cứu phân tích việc truyền Insulin liên tục, sử dụng thuốc hạ đường bằng miệng ở bệnh nhân T2D

Nghiên cứu phân tích việc truyền Insulin liên tục, sử dụng thuốc hạ đường bằng miệng ở bệnh nhân T2D

Đánh giá việc sử dụng rượu giữa các bệnh nhân được kê đơn Opioid

Đánh giá việc sử dụng rượu giữa các bệnh nhân được kê đơn Opioid

Khả năng tiếp nhận khi kê đơn trong Cơ sở Hiệu thuốc Cộng đồng

Khả năng tiếp nhận khi kê đơn trong Cơ sở Hiệu thuốc Cộng đồng

Nghiên cứu tác động của dược sĩ đối với việc quản lý tiêm chủng

Nghiên cứu tác động của dược sĩ đối với việc quản lý tiêm chủng

Báo cáo đồng thuận về hệ thống cung cấp insulin tự động được phát hành

Báo cáo đồng thuận về hệ thống cung cấp insulin tự động được phát hành

Rào cản, Cơ hội cho Dược sĩ trong Điều trị Rối loạn Sử dụng Thuốc phiện

Rào cản, Cơ hội cho Dược sĩ trong Điều trị Rối loạn Sử dụng Thuốc phiện