Chủ YếU >> Công Ty >> Tỷ lệ nữ bác sĩ so với nam trên toàn nước Mỹ

Tỷ lệ nữ bác sĩ so với nam trên toàn nước Mỹ

Tỷ lệ nữ bác sĩ so với nam trên toàn nước MỹCông ty

Làm thế nào để các tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ so sánh khi nói đến giới tính và các sắc tộc khác nhau của nhân viên y tế của họ?Hãy xem hình bên dưới để biết những bang nào là quê hương của nhiều bác sĩ nữ nhất và sự phân hóa sắc tộc trông như thế nào trên toàn quốc.

Bối cảnh bác sĩ y tế trên khắp Hoa KỳPhương pháp luận: Chúng tôi đã xem xét số lượng Bác sĩ đang hoạt động chuyên nghiệp theo giới tính cũng như sự đa dạng trong ngành y từ năm 2019 trên khắp Hoa Kỳ, để cho thấy toàn cảnh về các bác sĩ y khoa. Dữ liệu bao gồm các bác sĩ điều trị dị ứng hiện đang hoạt động (MD) và bác sĩ nắn xương (DO). Phần trăm có thể không thành tổng do làm tròn. Dữ liệu được lấy vào tháng 7 năm 2020.Dữ liệu và nguồn có sẵn đây.