Sống chung với bệnh tăng nhãn áp sẽ như thế nào

Khi lần đầu tiên được chẩn đoán mắc bệnh tăng nhãn áp, tôi đã ăn mừng — tôi không bị ung thư! Nhưng sau đó tôi biết được sự nguy hiểm và cuộc sống chung với bệnh tăng nhãn áp là như thế nào.